FAQ

wypadek przy pracy

Wypadek przy (w) pracy

Wypadek przy pracy zgodnie z ustawową definicją to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy;
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia.

Nagłość, przyczyna zewnętrzna, uraz (lub śmierć) i związek z pracą muszą wystąpić łącznie i jednocześnie. Przy braku spełnienia któregokolwiek z kryteriów zdarzenie nie może być uznane jako wypadek przy pracy. Zespół powypadkowy w tej sytuacji musi być dokładnie uzasadnić w dokumentacji powypadkowej brak spełnienia kryteriów.

Przeczytaj także o wypadkach:

lub o zdarzeniu potencjalnie wypadkowym.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1673 z późniejszymi zmianami).

Powrót do wykazu definicji.