FAQ

śmiertelny wypadek przy pracy

Śmiertelny wypadek przy pracy

Śmiertelny wypadek przy pracy jest zdefiniowany jako wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.

Oczywiście musi zaistnieć jeszcze jedna przesłanka, a mianowicie przyczyna zgonu osoby poszkodowanej musi mieć związek z tym wypadkiem. Tego typu zdarzenie z mocy ustawy zacytowanej poniżej podlega zgłoszeniu z urzędu do prokuratury oraz państwowej inspekcji pracy.

Przeczytaj także o wypadkach:

lub o zdarzeniu potencjalnie wypadkowym.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1673 z późniejszymi zmianami).

Powrót do wykazu definicji.