FAQ

najwyższe dopuszczalne natężenie NDN

Najwyższe dopuszczalne natężenie (NDN)

Najwyższe dopuszczalne natężenie (NDN) to wartość średnia natężenia fizycznego czynnika szkodliwego dla zdrowia. Co więcej którego oddziaływanie na pracownika w ciągu ośmiogodzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy. Czas ten jest określony w Kodeksie pracy,  a narażenie (najwyższe dopuszczalne natężenie) nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia ani w konsekwencji w stanie zdrowia przyszłych potomków pracownika. Dotyczy to ogółem całej aktywności zawodowej osoby pracującej w warunkach zagrożenia.

Terminy pokrewne

Źródło

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 20018 r., poz. 1286).

Powrót do wykazu definicji.