FAQ

czynnik uciążliwy

Czynnik uciążliwy

Czynnik uciążliwy to czynnik, którego oddziaływanie na pracującego może spowodować złe samopoczucie lub nadmierne zmęczenie, nie prowadząc do trwałego pogorszenia się stanu zdrowia.

Przykładowo możemy wymienić takie czynniki uciążliwe jak:

  • hałas infradźwiękowy (niesłyszalny zasadniczo dla człowieka, jednak wpływający negatywnie na nasz organizm);
  • prace monotypowe (jednolite tempo pracy oraz powtarzalność ruchów w cyklach);
  • mikroklimat niekorzystny (nie zapewniający pracownikowi odpowiedniego komfortu z powodu np. zbyt niskiej lub wysokiej temperatury oraz przykładowo zbyt niskiej wilgotności powietrza);
  • wysiłek fizyczny (jest powodem wystąpienia przemęczenia i w wielu przypadkach brakiem możliwości optymalnej regeneracji u pracownika);
  • obciążenie psychiczne (przykładowo presja czasu, mobbing);
  • oświetlenie (w większości przypadków jest jego niedobór na stanowisku pracy lub jest ono nierównomierne, stan taki obciąża znacznie narząd wzroku)
  • praca zmianowa (w skrajnych przypadkach powoduje przykładowo zaburzenia metabolizmu, zaburzenia snu i drażliwość);
  • obciążenie statyczne (wymuszona pozycja ciała).

Pozostałe rodzaje czynników występujących w środowisku pracy:

Literatura

Norma PN-ISO 45001:2018-06 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania i wytyczne stosowania.

Powrót do wykazu definicji.