FAQ

czynnik szkodliwy

Czynnik szkodliwy

Czynnik szkodliwy występujący w procesie pracy bezsprzecznie to czynnik, którego oddziaływanie na pracującego prowadzi lub może prowadzić do schorzenia. W zależności od poziomu oddziaływania lub innych warunków czynnik szkodliwy może stać się co więcej niebezpieczny (np. hałas).

Czynnik szkodliwy  jest mierzalny i w konsekwencji jego poziom jest w większości przypadków określony w stosownym rozporządzeniu. Wykaz NDS i NDN czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy zawiera w zasadzie kilkaset pozycji. Wykaz czynników jest ogólnie rzecz biorąc w razie potrzeby zdecydowanie aktualizowany na drodze zmian w rozporządzeniu.

Pozostałe rodzaje czynników występujących w środowisku pracy:

Źródło

PN-Z-08052:1980 Ochrona pracy. Niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące w procesie pracy. Klasyfikacja – poniższa norma została wycofana bez zastąpienia 23.09.2015 r. chociaż chętnie pozostaje w użyciu przez specjalistów.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1286).

Powrót do wykazu definicji.