FAQ

czynnik niebezpieczny

Czynnik niebezpieczny

Czynnik niebezpieczny to czynnik występujący w procesie pracy, którego oddziaływanie na pracownika prowadzi lub może prowadzić do bezpośredniego urazu. Sytuacja o tyle w niektórych warunkach staje się niebezpieczna dla pracownika, że są czynniki nie widoczne “gołym okiem” dla pracownika. Po pierwsze takim zagrożeniem może być na przykład promieniowanie jonizujące, czy elektromagnetyczne. Po drugie bardziej widoczne, ale częściej występujące jest zagrożenie energią elektryczną w miejscu pracy. Przykładów takich czynników można podawać jeszcze wiele, dlatego są bardzo szeroko omawiane przy ocenie ryzyka zawodowego.

Czynnik niebezpieczny został podzielony na dwie główne grupy:

  • fizyczne,
  • chemiczne.

Przykładowe czynniki niebezpieczne:

  • hałas,
  • energia elektryczna,
  • promieniowanie podczerwone,
  • przygniecenie,
  • substancje i preparaty żrące,

Pozostałe rodzaje czynników występujących w środowisku pracy:

Źródło

PN-Z-08052:1980 Ochrona pracy. Niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące w procesie pracy. Klasyfikacja – poniższa norma została wycofana bez zastąpienia 23.09.2015 r. lecz nadal chętnie pozostaje w użyciu przez specjalistów.

Powrót do wykazu definicji.