FAQ

czynnik fizyczny

Czynnik fizyczny

Czynnik fizyczny na stanowiskach pracy jest terminem obejmującym wiele rodzajów zagrożeń. Najczęściej reprezentowaną grupą są zagrożenia mechaniczne, które powodują najwięcej wypadków przy pracy.  Następnymi grupami czynników fizycznych są:

  • czynniki elektryczne;
  • hałas;
  • niekorzystne oświetlenie w miejscu pracy;
  • drgania mechaniczne (wibracje) o działaniu ogólnym i miejscowym na organizm człowieka;
  • narażenie na promieniowanie optyczne i laserowe;
  • pola elektromagnetyczne;
  • czynniki termiczne (mikroklimat środowiska pracy, na który składa się temperatura otoczenia, ekspozycja na promieniowanie, wilgotność i ruch powietrza).

Ostatnią grupą są dołączone pyły (czynniki pyłowe), w tym frakcje wnikające do poziomu górnych dróg oddechowych oraz frakcje respirabilne, dostające się do oskrzelików i pęcherzyków płucnych. Grupa ta bardzo często prezentowana jest jako osobna.

Pozostałe rodzaje czynników występujących w środowisku pracy:

Podstawa prawna

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. z 2005r., Nr 81, poz. 716 z późn. zmianami).
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. z 2005 r., Nr 157, poz. 1318).
  3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne (Dz. U. 2010 r., Nr 100, poz. 643 z późniejszymi zmianami).

Powrót do wykazu definicji.