FAQ

zarządzanie ryzykiem zawodowym

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem określamy skoordynowane działania dotyczące kierowania i nadzorowania organizacją w związku z ryzykiem.

Źródło

PN-ISO 31000:2018-08 Zarządzanie ryzykiem — Wytyczne.

Powrót do wykazu definicji.