FAQ

zapobbieganie ryzyku zawodowemu

Zapobieganie

Zapobieganie to przede wszystkim wszystkie podejmowane czynności lub stosowane środki (a także planowane) na każdym etapie działalności zawodowej w przedsiębiorstwie, przeciwdziałające możliwości wystąpienia wypadków przy pracy lub zmniejszające ich prawdopodobieństwo. Zapobieganie jako profilaktyka jest najtańszym sposobem dbania o bezpieczeństwo w firmie. Każda złotówka przeznaczona na nią zwraca się pracodawcy wielokrotnie.

Źródło

Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG).

Powrót do wykazu definicji.