FAQ

urzadzenia ochronne

Urządzenia ochronne

Urządzenia ochronne to osłony lub urządzenia, które pełnią jedną lub więcej z niżej wymienionych funkcji:

  • zapobiegają dostępowi do stref niebezpiecznych;
  • powstrzymują ruchy elementów niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie się w strefie niebezpiecznej;
  • nie pozwalają na włączenie ruchu elementów niebezpiecznych, jeżeli pracownik znajduje się w strefie niebezpiecznej;
  • zapobiegają naruszeniu normalnych warunków pracy maszyn i innych urządzeń technicznych;
  • nie pozwalają na uaktywnienie innych czynników niebezpiecznych lub szkodliwych.

Z pewnością urządzenia ochronne ogólnie rzecz biorąc muszą w konsekwencji swojego działania zapewnić bezpieczeństwo poprzez minimalizację ryzyka.

Źródło

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r., Nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami).

Pokrewne terminy

Powrót do wykazu definicji.