FAQ

ryzyko zawodowe a środowisko pracy

Środowisko pracy

Środowisko pracy to termin określający warunki środowiska materialnego (określonego czynnikami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi), w którym odbywa się proces pracy.

Środowisko pracy jest terminem szerszym od terminu stanowiska pracy i bardzo często jest z min mylone lub używane jako jego synonim.

Zobacz także

Źródło

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r., Nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami).

Powrót do wykazu definicji.