FAQ

środki ochrony zbiorowej

Środki ochrony zbiorowej

Środki ochrony zbiorowej są to środki przeznaczone do jednoczesnej ochrony grupy ludzi, w tym i pojedynczych osób, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi pojedynczo lub łącznie w środowisku pracy. Są one rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w pomieszczeniach pracy, maszynach i innych urządzeniach.

Przykładem takich rozwiązań są różnego rodzaju barierki chroniące pracowników przed upadkiem z wysokości, ekrany dźwiękochłonne, gaśnice.

Terminy pokrewne

Źródło

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r., Nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami).

Powrót do wykazu definicji.