FAQ

narażenie a ryzyko zawodowe

Narażenie (ekspozycja)

Narażenie (ekspozycja) to podleganie pracownika oddziaływaniu czynników niebezpiecznych, szkodliwych lub uciążliwych związanych z wykonywaniem pracy.

Należy pamiętać o tym, że nie ma stanowisk pracy gdzie pracownik nie ulega narażeniu na te czynniki. Nawet praca lekka na stanowisku administracyjno-biurowym niesie za sobą ekspozycję na zagrożenia. Przy ocenie zawodowego na takim stanowisku jego poziom może skutkować oceną poziomu ryzyka zawodowego jako pomijalne (szczątkowe) lub bardzo małe.

Źródło

Norma 18002:2000 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

Powrót do wykazu definicji.