FAQ

pracownik młodociany a ryzyko zawodowe

Młodociany

Młodociany to osoba, która ukończyła 16 lat, aczkolwiek nie przekroczyła wieku 18 lat. Najczęściej jest zatrudniany w celu praktycznej nauki zawodu w trakcie edukacji na poziomie szkoły średniej. Coraz częściej jednak pracownik młodociany pojawia się w wielu firmach podczas sezonu urlopowego, kiedy uczniowie są w trakcie trwania przerwy wakacyjnej. dodatkowo w weekendy młodociani są zatrudniani np. w handlu jako pracownicy pomocniczy. Należy pamiętać o tym, że podlegają oni szczególnej ochronie prawnej np. posiadają obniżone normy dźwigania ciężarów podczas pracy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24 z 1974 r., poz. 141 z późniejszymi zmianami).

Powrót do wykazu definicji.