FAQ

drgania mechaniczne wibracje

Drgania mechaniczne (wibracje)

Drgania mechaniczne ogólnie rzecz biorąc są to drgania lub wstrząsy przekazywane do organizmu człowieka przez części ciała mające bezpośredni kontakt z wzbudzonym obiektem. Są zaliczane do czynników fizycznych środowiska pracy.

W środowisku pracy jako kolejny czynnik szkodliwy występują pod postacią:

  • miejscowych drgań – działające na organizm człowieka i przenoszone bezpośrednio przez kończyny górne;
  • ogólnych drgań – o ogólnym działaniu na organizm, przekazywane do jego przez stopy lub części tułowia, w szczególności miednicę lub plecy.

Działając w sposób szkodliwy na organizm powodują najczęściej powstanie zespołu wibracyjnego, zwanego chorobą wibracyjną.

Także w skrajnych przypadkach drgania te doprowadzają osoby narażone do trwałego kalectwa, a tym samym do trwałej niezdolności do pracy. Schorzenia spowodowane wibracjami w większości przypadków są traktowane jako choroba zawodowa.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 157 z 2005 r., poz. 1318).

Powrót do wykazu definicji.