FAQ

ciężki wypadek przy pracy

Ciężki wypadek przy pracy

Zdarzenie klasyfikowane jako ciężki wypadek przy pracy, występuje w przypadku wystąpienia urazów takich jak:

  • utrata wzroku,
  • słuchu,
  • mowy,
  • zdolności rozrodczej,

lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

Należy pamiętać, że wypadek ciężki przy pracy tak samo jak wypadek zbiorowy i ciężki podlegają szczególnym obostrzeniom. Istnieje obowiązek niezwłocznego powiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) jak i prokuratury o takich zdarzeniach i o podejrzeniach ich wystąpienia.

Przeczytaj także o wypadkach:

lub o zdarzeniu potencjalnie wypadkowym.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1673 z późniejszymi zmianami).

Powrót do wykazu definicji.