FAQ

zagrożenie w ryzyku zawodowym

Zagrożenie

Zagrożenie jako definicja określa stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub chorobę.

Najczęściej zagrożenie jest omawiane w kontekście podziału na rodzaj (grupę) czynnika, przykładowo:

Źródło

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r., Nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami).

Powrót do wykazu definicji.