FAQ

ocena ryzyka zawodowego na stanowisku murarz

Murarz

Obowiązki powierzone murarzowi przez pracodawcę to:

 • przygotowywanie zapraw murarskich,
 • murowanie ścian,
 • tynkowanie wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Wymagania w stosunku do pracownika

 • uprawnienia (zależnie od wymagań pracodawcy),
 • kwalifikacje (zależnie od wymagań pracodawcy).

Badania

 • wstępne badania lekarskie (badania do pracy na wysokościach, inne w zależności od wskazań);
 • okresowe badania lekarskie.

Szkolenia bhp i inne

 • instruktaż ogólny bhp,
 • instruktaż stanowiskowy,
 • okresowe szkolenie bhp nie rzadziej niż co 3 lata,
 • inne uznane przez pracodawcę za niezbędne.

Murarz – środowisko pracy

Murarz wykonuje swoje obowiązki wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Pracując na zewnątrz, jest narażony na niekorzystne warunki atmosferyczne. Podczas wykonywania pracy posługuje się elektronarzędziami oraz narzędziami ręcznymi.

Identyfikacja zagrożeń

Czynniki fizyczne:

 • upadek na tym samym poziomie,
 • upadek na różnych poziomach,
 • uderzenie przez spadający przedmiot,
 • poślizgnięcie się,
 • ostre krawędzie i elementy,
 • pochwycenie przez obracające się elementy,
 • kontakt z gorącymi elementami,
 • ostre elementy,
 • mikroklimat,
 • hałas,
 • energia elektryczna,
 • pożar.

Czynniki chemiczne:

 • żrące substancje i preparaty chemiczne,
 • drażniące substancje i preparaty chemiczne.

Czynniki psychofizyczne:

 • obciążenie statyczne,
 • obciążenie dynamiczne,
 • stres.

Środki ochronne

 • techniczne,
 • organizacyjne.

Pokrewne stanowiska