FAQ

ryzyko zawodowe na stanowisku brukarz

Brukarz

Obowiązki powierzone brukarzowi przez pracodawcę to:

 • rozładunek, transportowanie kostki z samochodów i palet do miejsca układania,
 • przygotowanie podłoża pod kostkę,
 • układanie bruku w wyznaczonym miejscu,
 • wykonywanie ogólnobudowlanych prac wykończeniowych.

Brukarz – wymagania dla stanowiska

Kwalifikacje: zależnie od wymagań pracodawcy.

Badania lekarskie

 • wstępne badania lekarskie,
 • okresowe badania lekarskie.

Szkolenia bhp i inne

 • instruktaż ogólny bhp,
 • instruktaż stanowiskowy,
 • okresowe szkolenie bhp nie rzadziej niż co 3 lata,
 • inne uznane przez pracodawcę za niezbędne.

Brukarz – środowisko pracy

Brukarz najczęściej wykonuję pracę na zewnątrz w narażeniu na zmienne zewnętrzne warunki atmosferyczne. Pracownik posługuje się głównie:

 • zagęszczarką do gruntu,
 • przecinarką tarczową.

Identyfikacja zagrożeń

Brukarz jest narażony na następujące czynniki fizyczne:

 • upadek na tym samym poziomie,
 • uderzenie o nieruchome elementy,
 • potknięcie,
 • uderzenie, przygniecenie przez spadające przedmioty,
 • pochwycenie przez obracające się elementy,
 • uderzenie, przygniecenie potrącenie przez przemieszczające się przedmioty, pojazdy,
 • poślizgnięcie,
 • ostre krawędzie i elementy,
 • kontakt z gorącymi elementami,
 • hałas,
 • mikroklimat,
 • energia elektryczna,
 • pożar.

Czynniki psychofizyczne:

 • obciążenie statyczne,
 • obciążenie dynamiczne,
 • stres.

Środki ochronne

 • techniczne,
 • organizacyjne.

Stanowiska pokrewne